STOWARZYSZENIE OSÓB Z CHOROBĄ PARKINSONA
I ICH RODZIN "SŁONIK"

ul. Siedlecka 1
93-138 Łódź
e-mail: slonik@parkinsonowcy.pl
www.parkinsonowcy.pl
     
     
     
     
     
     
     
     
design: flankerds.com & UnC